Parkování kol

Parkování kol nepochybně k cyklodopravě patří. Jaké možnosti parkování kol existují?
Kde a jak by měla být zařízení pro parkování kol navrhována a budována?

Těmito otázkami by se určitě měly zabývat obce a města, které jsou za budování dopravní infrastruktury zodpovědné. Problematika se ale týká také soukromých subjektů – poskytovatelů služeb, zaměstnavatelů apod. Je také důležité, aby problematiku cyklo-infrastruktury reflektovali architekti a urbanisté, kteří jako první vstupují do procesu plánování a mají tak možnost od začátku investora na problematiku parkování kol upozorňovat.

V současné době (na rozdíl od parkování pro auta) neexistuje pro budování parkovacích míst pro jízdní kola legislativa. V praxi to má za následek, že se na cyklisty často zapomíná, případně se použije nejjednodušší řešení – stojany na kola. Ty ale velmi často neodpovídají požadavkům, které jsou na parkovací prostory kladeny. Jsou nevhodné vzhledem k době uložení kola, bezpečnosti uložení, vzdálenosti od místa pohybu cyklistů a v neposlední řadě ochraně proti povětrnostním vlivům.

Parkování dle doby odstavení kola

 • příklady: návštěva úřadu, krátký nákup
 • odstavení kola na několik minut
 • poloha: co nejblíže ke vchodu
 • možnost uzamčení kola
 • nejvhodnější typ parkování: uzamykatelné boxy, které umožní bezpečné a pohodlné uložení kola
 • příklady: parkování v zaměstnání nebo ve škole, delší nákup, delší návštěva úřadu, návštěva sportovního zařízení, kulturní akce, odstavení na nádraží při jednodenní cestě
 • parkování v rámci systému Bike and Ride u dopravních uzlů
 • odstavení kola již na několik desítek minut až hodin
 • poloha: v rozumné docházkové vzdálenosti, dobře dostupné a viditelné místo
 • lze použít výhradně zabezpečené parkování a je nutné uvažovat i s odložením osobních věcí cyklisty
 • nejvhodnější typ parkování: uzamykatelné boxy, které chrání i příslušenství na kolo proti nenechavcům a vandalům
 • parkování by mělo umožňovat dobíjení akumulátoru elektrokola
 • příklady: odstavení na nádraží v době pracovního klidu, úschova ve společných prostorách bytových domů, úschova v případě cykloturistiky s potřebou noclehu
 • odstavení kola v řádu dnů, týdnů nebo i měsíců
 • dobrá dostupnost
 • maximální stupeň zabezpečení
 • nezbytnost krytého prostoru chráněného před povětrnostními vlivy
 • vhodný typ parkování: společné kolárny nebo úschovny
 • nejvhodnější typ parkování: uzamykatelné boxy s možností samostatného uzamčení jednotlivých kol
 • parkování musí umožňovat dobíjení akumulátoru elektrokola

Parkování dle požadavku na kvalitu

Přítomnost moderního parkovacího místa pro turistiku zajišťuje zvýšení návštěvnosti, setrvání osob v dané lokalitě a druhotný finanční efekt.

Bez ohledu na druh parkovacího zařízení je důležité, aby zde bylo možné kolo bezpečně uzamknout. Moderní parkovací místo však počítá nejen s uložením dalších sportovních potřeb, ale akceptuje i potřebu uložením osobních věcí a to i přímo nesouvisejících s cykloturistikou. Pokud je parkování realizováno jako víceúčelové, lze snáze obhájit náklady na vybudování před větší skupinou osob. Parkovaní by tedy mělo být použitelné i pro odložení nákupu, kočárků, dětských odrážedel, koloběžek, invalidních vozíků a v zimním období zejména lyží, bobů a sání. Parkovací místo musí umožnit dobíjení akumulátorů elektrokol. Veřejné parkovací místo by nemělo umožnit zneužití formou dlouhodobé blokace jednou osobou.

Je nutné si uvědomit, že řada osob již využívá elektronické komunikace sociálních sítí a pokud je z hlediska krádeže některé místo veřejně označeno jako nebezpečné, významně se snižuje návštěvnost uvedeného místa.

Přítomnost moderního parkovacího místa pro turistiku, zajišťuje zvýšení návštěvnosti, setrvání osob v dané lokalitě a druhotný finanční efekt.

Velikost parkovacího místa musí zohledňovat maximální velikost kola, sportovních potřeb a obvyklých osobních věcí.

 • šířka: minimálně 80 cm
 • délka: 200 cm
 • plocha: 1,6 m2

Je možné ušetřit místo rozmístěním kol do různých výšek, umístěním kol v šikmém směru apod. Je také potřeba počítat s prostorem pro pohodlné umístění kola do stojanu a  pro snadný a bezpečný příchod a odchod.
Upozornění: Nevhodné velikosti a uspořádání prostor pro parkování mohou způsobit zranění uživatele nebo poškození kola či dalšího vybavení.

Řada současných zastaralých parkovacích míst nerespektuje faktické potřeby turistů. Stará parkovací místa nelze využít pro parkování kol s větším rozměrem pneumatik, parkovací místa neakceptují přítomnost již standardních kotoučových brzd bicyklů  a neumožňují uložení osobních věcí turisty. Tato parkovací místa pak nejsou fakticky používána.

Je nutné si uvědomit, že řada osob již využívá elektrokola, pokud nelze v cílovém místě zajistit zdroj dobití elektrokola, návštevník uvedené místo nevyhledá a významně se tak snižuje návštěvnost uvedeného místa.

Parkovací prostor by měl být snadno přístupný a dobře viditelný.
V případě, že toto nelze zajistit, měla by být cesta k němu opatřena navigací. Parkovací místa Bikebox jsou dodávána i s městským navigačním systémem jednotného parkovacího loga, který cyklisté znají.

 • Umístění navigace: hlavní komunikační uzly (nádraží, cyklostezky, nákupní a sportovní centra
 • Umístění parkování: ve směru příjezdu k bodům zájmu, ne za nimi nebo bokem

Pokud budou parkovací místa umístěna v úrovni terénu a snadno přístupná, budou je cyklisté využívat více.
Schody nebo úzké chodby atraktivitu parkování snižují. V ideálním případě by parkování mělo být bezbariérové.

Pro střednědobé a dlouhodobější parkování je vhodné parkovací prostor zastřešit.

Kola budou lépe chráněna proti krádeži a vandalismu, když budou na dobře viditelném, osvětleném místě.
Osvětlení je možné zajistit z veřejného osvětlení nebo využít osvětlení solárního.

Výhodné řešení nabízejí boxy na kola, ve kterých je možné bezpečně uložit i další cyklovybavení (brašny, batohy, helmy). Ještě větší komfort parkování kol může nabídnout samoobslužná stanice vybavená základním nářadím, hustilkami, dušemi v prodejním automatu apod. Cyklisté tak mají možnost celodenní opravy kola. Parkovací domy Bikebox jsou standardně vybaveny základním nářadím a na základě přání lze parkovací dům doplnit o vzduchový kompresor, prodejní automat občerstvení, vody a základních náhradních dílů. Parkovací domy Bikebox jsou dodávány v provedení i jako dobíjecí stanice pro elektrokola.

Parkování kol dle typu

Stojany slouží ke krátkodobému uložení odstavení kol zpravidla jen pod přímým dohledem cyklisty. Tyto stojany neslouží k zabezpečení kola proti krádeži, ale pouze jako místo pro opření kola . Jako vzorové místo lze považovat stojan umístěný na dětském hřišti. Instalace těchto stojanů je jednoduchá.

Rozšiřují možnosti stojanů pro opření kola o zaparkování kol, která jsou chráněna proti povětrnostním vlivům. Tyto stojany neslouží k zabezpečení kola proti kráděži, ale pouze jako místo pro opření kola, které je chráněno proti povětrnostním vlivům. Náklady na vybudování přístřešku jsou shodné s náklady na umístění Bikeboxů, které současně plní funci ochrany proti povětrnostním vlivům a to i na osobní věci cyklistů.

Boxy tvoří pevné uzamykatelné schránky nebo sestava schránek, která umožní uložení kola včetně příslušenství
a zároveň chrání kolo před povětrnostními vlivy. Boxy jsou určeny především k dlouhodobému uložení kol,
ale mohou být využívány i ke krátkodobému nebo střednědobému uložení kola. Boxy mohou být zamykány mechanicky – klasickým zámkem – nebo elektronicky. Elektronický zámek umožňuje řízení a správu přístupu do boxů.

Nejčastěji místnost v bytovém domě vzniklá ze sušárny nebo jiného společného prostoru. Tento typ koláren není bezpečný a z uvedeného důvodu jej cyklisté prakticky v dnešní době nevyužívají.
Kolárny ale mohou budovat i firmy pro své zaměstnance, úřady pro zaměstnance a návštěvníky, školy pro své zaměstnance a žáky, nebo dopravci pro své klienty. Bezpečné kolárny lze vybudovat variabilní instalací více Bikeboxů, které umožnují použití například jen pro určitý okruh osob.

Například u nákupních center, u obchodních domů, u historických památek, nebo v centrech měst. Pod pojmem úschovna je ustálen provoz místnosti s obsluhou a hromadným uložením kol. Tento typ zastaralé úschovny vyžaduje trvalou přítomnost obsluhy a to navíc v omezené provozní době. Provoz tohoto typu úschovny je ekonomicky náročný. Moderní bezobslužnou a provozně zcela nenáročnou úschovnu lze vybudovat z elektronicky řízeních variabilních Bikeboxů, které mohou být v provozu dlouhodobě. Moderní úschovna může být využita i pro uschování dětských kočárků, dočasné uložení nákupu a jiných osobních věcí.

Například v blízkosti nádraží a důležitých dopravních míst u významných historických památek v centerch měst nebo u nákupních center. Tento typ moderního systému parkování kol umožňuje bezpečné chráněné uložení velkého množství kol na malém prostoru. Pokud je parkovací dům realizován jako nemovitá stavba, jedná se o finančně náročné projekty jejichž výstavba zpravidla podléhá územnímu souhlasu a je nutné vybudovat stavební základy a přípojku el. energie. Tento typ automatického parkovacího domu s podavačem kol, je jednoúčelový a nelze jej využít ani pro odložení osobních věcí cyklistů a využít pro dobíjení akumulátorů kol. Tento typ nemovitých parkovacích domů nelze přemístit v případě budoucí snížené poptávky na parkování v dané lokalitě. Pokud je parkovací dům sestaven z moderních variabilních Bikeboxů, jedná se o finančně nenáročný projekt, bez potřeby stavebních základů. Realizace je provedena v rámci jednoho dne. V případě potřeby lze tento typ parkovacího domu přemístit do jiné atraktivní lokality. Parkovací dům Bikebox lze využít i pro odložení jiných osobních věcí a sportovních potřeb.

Při výběru nejvhodnějšího parkovacího zařízení je třeba vzít v potaz celou řadu faktorů.
Rádi vám s tímto výběrem poradíme a na základě studie vám navrhneme řešení, které bude zohledňovat požadavky na počet a kvalitu parkovacích míst a také ekonomické možnosti.

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost a analyzovat návštěvnost. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.